1. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Dette dokumentet skal hjælpe dig med at forstå vores persondatapolitik, og give dig et samlet overblik over hvordan Marketingbasen indsamler, behandler og sikrer dine data. Når vi indsamler og behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018. Ved spørgsmål til denne politik, eller ønske om indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret (og behandler) om dig og din virksomhed er du velkommen til at kontakte Marketingbasen.

Vi foretager registreringen af disse oplysninger med det formål at kunne give dig den bedste service, hvad enten du er kunde eller besøgende på vores website. Oplysningerne registreres hos Marketingbasen og opbevares i løbende kundeforhold. Når samarbejdet ophører, opbevares oplysningerne i henhold til de beskrevne procedurer i dette dokument. Når der indsamles oplysninger via vores website sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

1.1 Virksomhedens juridiske oplysninger

Marketingbasen

Dr. Louises Vej 4

9600 Aars

CVR.: 36 00 34 80

Indehaver og dataansvarlig: Judith H. Jensen

E-mail: kontakt@marketingbasen.dk

Telefon: +45 52 38 07 99

Virksomhedens hovedkontor pr. 1. juni 2018

Aars Erhvervscenter

Messevej 1, lokale 12.

9600 Aars

1.2 Marketingbasen overholder de 6 principper om ansvarlighed, når vi indsamler og behandler persondata

I praksis betyder det at vi:

 • Behandler dine oplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede
 • Indsamler persondata til udtrykkeligt angivne og legitime formål
 • Sørger for at indsamlede persondata er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet
 • Indsamler konkrete, og om nødvendigt, ajourførte persondata
 • Opbevarer persondata på en måde, så det ikke er muligt at identificeres de/den registrerede i et længere tidsrum end hvad der er nødvendigt til det enkelte formål
 • Persondata behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed – under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger

1.3 Definitioner i dokumentet

I dette dokument omtales Marketingklubben både som “vi”, “os” og “Marketingbasen “. Et danskejet undervisnings miljø med hovedkontor i Aars, Vesthimmerland. Når vi skriver: “du”, “dig” eller “kunde” refererer vi til dig som en eller flere tilknytninger til Marketingbasen.

Ordet “Persondata” er i dokumentet identificeret ved oplysninger, som kan identificere dig eller din virksomhed, direkte eller indirekte.

 1. Anvendelsesområde og accept

Denne erklæring om beskyttelse af persondata er gældende for alle forretnings processer og for alle Marketingbasen fysiske registre m.v.

 1. Persondata som Marketingbasen behandler

Marketingbasen behandler personoplysninger om kunder, praktikanter, jogbsøgende, ansatte og personer, som udgør potientielle kunder, og som henvender sig til os via vores hjemmeside, telefonisk, email eller kontakter os på anden vis.

3.1 Indhentning af persondata

Marketingbasen indhenter persondata, når du har en tilknytning til Marketingbasen, som fx:

 • Besøgende på vores hjemmeside
 • Eksisterende kunde hos Marketingbasen
 • Potentiel ny kunde
 • Jobsøgende
 • Ansat hos Marketingbasen
 • Personer tilmeldt til vores nyhedsbrev
 • Personer tilmeldt, eller som har deltaget i et webinar
 • Medlem i en af vores fællesskaber, som fx en Facebookgruppe
 • Kursist på et af vores kurser
  • Samarbejdspartner eller leverandør
 • 3.2 Persondata som Marketingbasen – afhængig af formål – indhenter og behandler

  • URL på webshop/hjemmeside
  • IP adresse  
  • CVR-nr. og etableringsår
  • Virksomhedens juridiske navn
  • Adresse, postnr. og by
  • Tlf. nr.
  • Kontaktpersons navn
  • Kontaktpersons e-mail adresse
  • Kontaktpersons tlf. nr. (direkte eller mobil)
  • E-mail adresse til fakturering
  • E-mail adresse til udsendelse af nyhedsbreve
  • E-mail adresse afgivet i forbindelse med annoncering (fx via leadannonce på Facebook)
  • E-mail adresse til almen korrespondance i forbindelse med løsning af en given opgave
   1. Marketingbasen som databehandler
  • Vi behandler ligeledes persondata på vegne af vores kunder, hvor kunden kontrollerer behandlingen. Dette kan fx være i forbindelse med flg. typer opgaver:

   • Administration og vedligehold af Facebookside, hjemmeside/webshop, kursusportaler, abonnementsløsninger, medlemsportaler m.v.
   • Udsendelse af nyhedsbreve (inkl. vedligehold af platform til formålet)

   4.1 Baggrund og formål med behandling af persondata

  • Behandlingen af persondata er nødvendig for at Marketingbasen  kan opfylde sine kundeforpligtelser og styre virksomhedens kunderelationer. I den forbindelse kan vi have brug for forskellige oplysninger om dig som kunde-kontaktperson eller bruger af en tjeneste. Formålet med behandling af disse oplysninger er typisk:

   • At afholde kurser, webinarer og tilbyde anden undervisning
   • At levere de ønskede tilbud om vores produkter og ydelser
   • At tilbyde support
   • At behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning
   • At oprette interesse- og kundeprofiler med henblik på at promovere relevante produkter og ydelser

   Vores juridiske grundlag for at behandle de nævnte oplysninger er, at Marketingbasen ud fra et forretningsperspektiv udelukkende har en legitim interesse i at behandle dine persondata på en respektfuld måde.

   5.Persondata der indsamles hos tredjepart

   Data som fx cookies indsamles hos tredjepart, og disse behandles ligeledes af tredjepart. Marketingbasen har, i det omfang det er muligt, indgået en databehandleraftale med disse, for at beskytte dine persondata bedst muligt. Eksempler på tredjepart er fx Google Analytics, Mailprogram, Facebook m.v.

   e-conomic

   Kundeoplysninger opbevares her og kan slettes efter gældende lovgivning hvis kunden ønsker det. 

   Der er indgået en databehandleraftale med e-conomic 

   Deloitte

   Revisionsfirma, med adgang til E-Conomic. Kundeoplysninger opbevares her og kan slettes efter gældende lovgivning hvis kunden ønsker det.

   Der er indgået en databehandleraftale med Deloitte

   Yourpay

   Kundeoplysninger opbevares her og  kan efter gældende lovgivning hvis kunden ønsker det, slettes. 

   Der er indgået en databehandleraftale med Yourpay.

   MEC (Eventkalender )

   Kundeoplysninger opbevares her og kan slettes, hvis kunden ønsker det. Der er indgået en databehandleraftale med MEC.

   WooCommerce:

   Kundeoplysninger som navn, e-mail og telefon nr i forbindelse med køb og bestilling via  vores shop, opbevares her og kan efter gældende lovgivning hvis kunden ønsker det, slettes. 

   .ActiveCampaign: Til e-mailmarketing nyhedsbreve, information til medlemmer.   Der er indgået en databehandleraftale med ActiveCampaign

   1. Sikring af persondata

   Hos Marketingbasen tager vi sikring af alle persondata alvorligt. Det imødekommer vi b.la. ved:

   • Kryptering af opbevarede data
   • Alarm på hovedkontoret i Aars
   • Sikkert system til udfærdigelse, opbevaring og accept af kontrakter m.v.
   • Faste procedurer vedr. sletning af persondata
   • Faste procedurer vedr. brug, håndtering og destruktion af fysiske registre
   1. Fysisk registre

   Marketingbasen opbevarer fysiske registre i form af mødenotater og andre noter, som har relevans for den enkelte opgaveløsning

                9. Tilmelding til nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer vi dit fornavn og din e-mail adresse. E-mail adressen videregives ikke til andre, med mindre du har givet samtykke hertil. Dine oplysninger opbevares hos vores leverandør af servicen til udsendelse af nyhedsbreve, altså tredjepart. For at sikre dine persondata har vi i den forbindelse indgået en databehandleraftale med denne. Vi anvender double opt-in ved nye tilmeldinger til vores nyhedsbrev, for at sikre retmæssig og legal brug af dine persondata. Du vil derfor blive bedt om at bekræfte din email adresse, via et link som sendes til din email adresse, inden du vil kunne modtage nyhedsbreve fra Marketingbasen .

Marketingbasen udfører jævnligt en oprydning i vores lister af tilmeldinger på vores nyhedsbrev.

10. Samarbejdspartnere som databehandler

Marketingbasen indgår i samarbejder med en række underleverandører og samarbejdspartnere, som hver især er specialister indenfor deres fagområde. Det er typisk specialister som fx SEO-specialister, grafikere, udviklere, tekstforfattere m.v.
Alle samarbejdspartnere udvælges nøje, både i forhold til faglig ekspertise og ligeledes på grad af sikkerhed i forhold til en sikring af dine persondata, som disse måtte have adgang til i forbindelse med en given opgaveløsning. Det betyder også at alle samarbejdspartnere skal være villige til at indgå en databehandleraftale med Marketingbasen, såfremt opgaveløsningen fordrer dette. Alle samarbejdspartnere skal overholde og efterleve Marketingbasen politik for indsamling og behandling af vores kunders persondata, som beskrevet i dette dokument.
11. Oplysningspligt
I forbindelse med din godkendelse til indsamling af nødvendige persondata vil du få besked om hvilke oplysninger der indsamles. I den forbindelse vil vi referere til dette dokument. Du kan til enhver tid få oplyst hvilke persondata Marketingbasen har registreret om dig og din virksomhed. Ønsker du at dine data slettes, eller begrænses, bedes du kontakte Judith H. Jensen via telefon +45 52 38 07 99.
12. Underretning i tilfælde af brud på sikkerhed
Skulle Marketingbasen blive udsat for indbrud, eller på anden vis blive udsat for brud på sikkerheden (digitalt eller fysisk indbrud på vores kontor eller IT-systemer) vil du blive informeret inden for 72 timer. Du vil i så fald også få oplyst hvilke af dine persondata, som er påvirket af indbruddet.
Samarbejdspartnere og underleverandører skal ved sikkerhedsbrud give Marketingbasen underrette den dataansvarlige hos Marketingbasen senest 24 timer efter brud på sikkerheden.

13. Sletning af persondata

Du har til enhver tid ret til at få slettet de data Marketingbasen har registreret om dig og din virksomhed. Dette kan i yderste konsekvens betyde ophør af samarbejdet med Marketingbasen.

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

[0 kr. i begrænset periode]

Lær at lave onlinekurser, der sælger

Forløbet, der på 6 uger tager dig fre idé til indtjening

Scroll til toppen