AI og ChatGPT i markedsføringen
|

Introduktion til brug af AI og ChatGPT i markedsføringen

Brug af AI i markedsføringen kan hjælpe dig med at effektivisere dit arbejde. Et AI-værktøj, som f.eks. ChatGPT kan fungere, som din personlige marketingassistent og…

Brug af AI i markedsføringen kan hjælpe dig med at effektivisere dit arbejde. Et AI-værktøj, som f.eks. ChatGPT kan fungere, som din personlige marketingassistent og hjælpe dig med mange daglige opgaver. Jeg oplever særligt at ChatGPT er en stor hjælp, når du skal i gang med at skrive tekster til dit nyhedsbrev, dine blogindlæg eller finde ideer til dine videoer, onlinekurser eller lign. 

Hvad er betyder AI?

AI betyder “kunstig intelligens” (på engelsk: “artificial intelligence”). Kunstig intelligens refererer til teknologier og systemer, der er udviklet til at udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens. Det kan opgaver, som problemløsning, læring, mønstergenkendelse, beslutningstagning og interaktion med mennesker.

AI-systemer anvender avancerede algoritmer og databehandling for at analysere data, drage konklusioner og foretage specifikke handlinger. Systemerne kan være meget specialiserede og udføre specifikke opgaver, eller de kan være mere generelle og kunne tilpasse sig forskellige opgaver over tid.

AI-teknologien har været integreret i softwareløsninger i mange år

Du har måske ikke tænkt over det, men AI-teknologien har eksisteret i mange år. Det gælder også for softwareløsninger og digitale tjenester anvendt i marketingbranchen. Eksempler på digitale platforme, som i flere år har haft integreret AI er Meta, Google, Amazon, MailChimp, ActiveCampaign, YOAST SEO, Zendesk, Thinkific, Zapier og mange flere! De sidste mange år har vi f.eks. lavet indhold til Facebook og andre sociale medier med tanke på både målgruppens præferencer OG algoritmen! 

En udvikling, som er kommet for at blive. Min anbefaling er at du tager udvalgte AI-værktøjer til dig, får en grunding introduktion til de AI-værktøjer du vil anvende, som f.eks. ChatGPT, hvis ikke du vil overhales indenom af dine konkurrenter. 

Steder, hvor AI kan være integreret

 • chatbots
 • billedgenkendelse og billedbehandling
 • videoredigering
 • stemmegenkendelse
 • online annoncering
 • algoritmer på sociale medier, YouTube m.m.
 • selvkørende biler
 • automatisk bogføring
 • anbefalingssystemer, som dem du kender fra streamingtjenester, som f.eks. Netflix eller Spotify

AI har potentiale til at forvandle mange områder af vores liv og virksomheder ved at automatisere opgaver, forbedre effektiviteten og skabe nye muligheder for innovation. 

For dig, som arbejder med onlinemarketing kan brugen af AI hjælpe dig med skabe effektive arbejdsprocesser og løsning af konkrete arbejdsopgaver. 

Hvad betyder ChatGPT?

“ChatGPT” står for “Chat Generative Pre-trained Transformer”. Det er en type kunstig intelligensmodel udviklet af OpenAI, der er designet til at generere menneskelignende tekst baseret på den kontekst, den præsenteres for. ChatGPT er en videreudvikling af den originale GPT-3-model (Generative Pre-trained Transformer 3) og er specielt trænet til at forstå og generere naturlig sproginteraktion i en chatlignende form.

ChatGPT og lignende modeller er i stand til at tage input fra brugeren, forstå konteksten, formulere relevante svar og deltage i en meningsfuld samtale. Modellerne er trænet på enorme mængder tekstdata og bruger avancerede neurale netværk til at generere tekst, der ligner det, en person kunne have skrevet.

Anvendelserne af ChatGPT og lignende modeller spænder fra chatbots og kundesupportsystemer til indholdsoprettelse, automatiseret besvarelse af spørgsmål, tekstforfatning og meget mere. 

Det er vigtigt at forstå, at ChatGPT ikke har en reel forståelse af verden som mennesker gør. Det er en statistisk model, der genererer tekst baseret på sandsynligheder og mønstre, den har lært fra træningsdata. Resultatet er ofte imponerende, men det kan også have nogle begrænsninger eller generere fejlagtige svar, især når det præsenteres med komplekse eller uforudsigelige spørgsmål. Derfor er det vigtigt at du afsætter tid til at eksperimentere og lære, hvordan du anvender ChatGPT og undgår klassiske fejl.

Hvad er forskellen på AI og ChatGPT?

AI (kunstig intelligens) er en overordnet term, der refererer til teknologier og systemer, der er udviklet til at udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens. Dette inkluderer en bred vifte af teknologier og tilgange, herunder maskinlæring, neurale netværk, naturlig sprogbehandling og meget mere. AI kan anvendes i forskellige kontekster og applikationer, fra robotteknik til medicinsk diagnose til markedsføring.

ChatGPT, derimod, er en specifik type AI-model udviklet af OpenAI. Det er en variant af den generelle GPT (Generative Pre-trained Transformer) model, som er designet til at generere naturligt sprog. ChatGPT er specielt trænet til at interagere i samtalelignende form og producere sammenhængende og meningsfuld tekst som svar på brugerinput. Det er en underkategori af AI, der fokuserer på naturligt sprogforståelse og -generering i en chatkontekst.

Således er forskellen mellem AI og ChatGPT, at AI er den bredere kategori af teknologier, der strækker sig over forskellige områder, mens ChatGPT er en specifik model inden for AI, der er trænet til at udføre chatbaseret naturlig sproginteraktion.

Hvordan fungerer ChatGPT?

ChatGPT fungerer ved hjælp af avancerede neurale netværk og maskinlæringsteknikker. Netværket består af flere lag af kunstige neuroner, der arbejder sammen for at analysere inputdata og generere output. I konteksten af kunstig intelligens og neurale netværk refererer “neuroner” til de grundlæggende byggesten i en kunstig neuralt netværksmodel, som f.eks. ChatGPT. Disse neuroner er inspireret af de neuroner, der findes i menneskehjernen. 

Hver kunstig neuron udfører en simpel beregning på de indgående data og genererer et resultat. I et neuralt netværk arbejder neuronerne sammen i lag for at analysere data og generere komplekse output. 

Tekstinput til ChatGPT opdeles i mindre enheder kaldet “tokens”. Disse tokens kan være enkelte ord eller endda mindre dele af ord. Dette hjælper modellen med at forstå teksten på et mere detaljeret niveau.

ChatGPT trænes på store mængder tekstdata fra internettet. Det kan være alt fra bøger, artikler/blogindlæg, andet tekstindhold fra hjemmesider, forumindlæg og meget mere. Under træningen forsøger modellen at forstå sammenhænge, mønstre og sprogstrukturer i disse tekster.

Hvad betyder prompting? 

“Prompting” refererer til den praksis, hvor du giver en starttekst eller et indledende input til en tekstgenereringsmodel som ChatGPT for at initiere en respons eller en fortsættelse af teksten. Prompts er den måde, hvorpå brugere interagerer med modellen ved at give den en kontekst eller en opgave at arbejde med.

I ChatGPT fungerer prompts ved at give modellen en begyndelse på en sætning eller et spørgsmål, som den bruger som udgangspunkt for at generere et svar. Her er et eksempel på, hvordan det fungerer:

Prompt: “Hvad er e-mailmarketing?” 
ChatGPTs respons: “E-mailmarketing er en digital markedsføringsstrategi, der involverer brugen af e-mails til at nå ud til en målgruppe og fremme produkter, tjenester eller budskaber. Det er en effektiv metode til at opbygge og vedligeholde forbindelser med potentielle og eksisterende kunder ved at sende målrettede og relevante e-mails..”

Når du giver en prompt til ChatGPT, analyserer modellen de givne tokens i prompten for at forstå konteksten og bruger denne viden til at generere en passende respons. Modellen forsøger at følge den kontekst og den tone, der er angivet i prompten, mens den udvider svaret.

Valg og formulering af prompt kan have stor indflydelse på det svar, du modtager fra modellen/ChatGPT. Hvis du ønsker et mere præcist eller detaljeret svar, kan det ofte være nødvendigt at finjustere prompten eller give yderligere forklaring. Eksperimentering med forskellige prompts kan hjælpe dig med at opnå de ønskede resultater fra modellen. 

ChatGPT er en god assistent, som kan hjælpe med marketingopgaver, som f.eks.:

 • Undersøge dine potentielle kunders forbehold for at købe dit produkt eller din ydelse
 • Finde inspiration og få hjælp til udarbejdelse af indholdsplaner og marketingstrategier
 • I dit SEO-arbejde, herunder: research, udvælgelse af søgeord, finde emner til content clusters, skrive meta titler og meta beskrivelser m.m.
 • Finde ideer til dine blogindlæg, opslag til sociale medier, YouTube-videoer m.m.
 • Skrive tekster til din hjemmeside, dine nyhedsbreve m.m.
 • Skrive resume af dine blogindlæg, som du kan bruge i dine nyhedsbreve eller i opslag på sociale medier
 • Forbedre kundeoplevelsen, sammenlignet med traditionelle chatbots 
 • Øge effektiviteten i dit markedsføringsarbejde
 • Skabe mere personlige interaktioner med dine kunder 

Anbefalinger til dig, som vil bruge ChatGPT i din online markedsføring

Som nævnt har AI-løsninger i årevis været en fast del i meget af den software, som vi anvender på daglig basis. Det nye er at vi med AI-værktøjer, som f.eks. ChatGPT nu nemt og hurtigt kan generere indhold til vores blogindlæg og andre tekster til hjemmesiden, sociale medier, nyhedsbreve m.m.

Når du aktivt vil bruge kunstig intelligens i dit daglige arbejde anbefaler jeg at du har fokus på flg. punkter:

 • Lær, hvordan du laver gode prompts til ChatGPT, så du kan højne kvaliteten af de outputs du får
 • Få en grundig introduktion til ChatGPT og andre AI-værktøjer, som du vil anvende. Der findes flere danske ChatGPT kurser og workshops, som lærer dig, hvordan du kan anvende AI-værktøjer til at optimere dit arbejde og opnå bedre resultater
 • Kombinér værktøjer, som ChatGPT med SEO-værktøjer, som kan hjælpe dig med målrette dine tekster og i højere grad være med til at sikre dig en bedre placering på Google
 • Vær kildekritisk og kopier aldrig andres indhold. Brug heller ikke uredigeret tekst fra ChatGPT, som det eneste indhold i dine blogindlæg, nyhedsbreve m.m.
 • Sørg altid for at inddrage dine egne erfaringer og kompetencer i det indhold du deler online

Et godt ChatGPT kursus kan hjælpe dig med at undgå klassiske fejl, som i sidste ende kan sende kunderne i favnen på dine konkurrenter eller betyde at du ender med at få en dårligere placering på Google.

Brugen af ChatGPT og AI er kommet for at blive. Selvom AI kan være en stærk allieret og fungere som din personlige marketingassistent, er det vigtigt at finde den rette balance mellem automatisering og ægte menneskelig interaktion. Husk altid at være kildekritisk og sørg altid for at inddrage dine egne erfaringer og din ekspertise, når du laver tekster ved hjælp af ChatGPT og andre AI-værktøjer.